Start van de opleiding

 

De opleiding tot bikepark instructeur start op 17 februari 2018 in het bikepark met 8 cursisten. 

Rinus de Veth zal hun alle kneepjes van het mountainbikevak bijbrengen. De kandidaten worden opgeleid om aan BSO en basisschoolkinderen van 6-12 jaar les te geven. Zowaar niet zo heel eenvoudig omdat dit ook een pedagogische kennis vereist. Hiervoor hebben we een programma geschreven, dat ook deze lading dekt. 

Bij deze opleiding hoort ook een VOG en een EHBO cursus. 

 

Sjef Eijmael

 

Voor meer informatie, stuur een mail met je vragen en gegevens naar info@green043bikepark.nl 

De nieuwe instructeurs-opleiding

 

Kinderen van na het Millennium bewegen te weinig en zijn vooral bezig met social media en gaming. Daarbij komen ze te weinig buiten en is het buiten spelen en sporten geen prioriteit meer. Hierdoor missen de kinderen de interactie van directe sociale relaties, daalt het zelfvertrouwen en het lerend vermogen om zelf de regie in handen te nemen. De oorzaak ligt voornamelijk bij de opvoeders, de ouders en het leersysteem op scholen. Ouders en andere opvoeders die weinig tijd hebben of te weinig tijd vrijmaken en voor de ontstane problematiek geen oog hebben. Die het vaak wel willen, maar er niet aan toekomen, geen tijd, geen zin, andere prioriteiten hebben. Een gebrek aan inzicht, waarvan de kinderen de dupe van worden in hun ontwikkelingen, zowel fysiek als mentaal. Kinderen die meer lichamelijke beweging nodig hebben om goed te kunnen functioneren zijn hier helemaal de dupe van.

 

Om kinderen tussen 5 en 12 jaar op een verantwoorde manier te leren om weer buiten te spelen en te sporten, hebben we een programma voor Sportimpuls geschreven, waarbij het mountainbiken en BMX’en als motor gebruikt wordt. Deze spannende fietssport biedt een grote variaties aan uitdagingen in sport en spel, maar hebben nog een groot voordeel: veilig leren fietsen. Hiervan zullen de kinderen hun hele leven plezier hebben, doordat de kans op ongelukken in het verkeer een stuk verminderd. Met inzicht, ervaring en anticiperend vermogen zullen vaker gevaarlijke situaties beter ingeschat worden. Ook zal door gewenning vaker de fiets dan de auto of openbaar vervoer gebruikt worden, wat weer beter is voor het milieu en ook voor meer fysieke beweging zorgt.

 

Dit programma wordt opgestart ism basisscholen en BSO’s, omdat deze kinderen de beste leeftijd hebben om hiermee te beginnen en omdat een zachte dwang mogelijk is. In een veilige wieleromgeving zoals in een bikepark, waar allerlei obstakels en routes aangelegd zijn en zowel geoefend als gespeeld kan worden. Op scholen kunnen sportdagen georganiseerd worden op schoolpleinen of openbare gebieden in de buurt. Om meer continuïteit te verkrijgen zijn wekelijkse clinics in een bikepark ideaal, omdat daar de beheersbaarheid groter is.

 

Voor dit programma willen we Millennium-jongeren en jongvolwassenen opleiden tot assistent en bikepark-instructeurs. Deze talentenpool van aspirant instructeurs bestaat zowel uit jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt als uit gemotiveerde volwassenen met een sterke affiniteit voor onze ambities.

 

Omdat we de ook rol van een bikepark belangrijk vinden, hebben we een nieuwe stichting “Outdoor Sport for Youth” (OS4Y) opgericht met drie pijlers:

 

Opleiding instructeurs.

Nieuwe opleiding om jong volwassenen die buiten de arbeidsmarkt vallen, op te leiden tot gecertificeerde MTB instructeurs.

 

BSO kinderen buiten sporten en spelen.

Voor BSO's en basisscholen programma's ontwikkelen om zoveel mogelijk kinderen tussen 5 en 12 jaar kennis te laten maken met mountainbiken (en BMX'en) op basis van vaste wekelijkse sportdagen. Hiervoor is het Green043 bikepark uitermate geschikt als veilige wieleromgeving.

 

Outdoor sportpark in Maastricht.

In navolging van het Green043 bikepark op een tijdelijke locatie, wordt gewerkt aan een definitieve locatie in Maastricht. Hiervoor lopen al gesprekken met de Gemeente en de Universiteit Maastricht, met UM Sport. Het bikepark wordt dan een onderdeel van een sportpark voor niet-veldgebonden buitensportfaciliteiten in een landschappelijke en natuurlijke omgeving. In de Groene Loper kunnen ook al kleine teasers van bepaalde sporten voorzien worden, zoals bijvoorbeeld een kleine geasfalteerde pumptrack. Hierover zijn al gesprekken gaande met het A2 Projectbureau, waarbij ook de Gemeente Maastricht betrokken is.      

 

Voor de eerste en tweede pijler hebben we de interventie van Sportimpuls/ZonMW "Buiten Sporten met de BSO" geschreven. We willen graag begin 2018 starten met de opleidingen. Hierbij willen we ook gebruik maken van andere ambitieuze kandidaten, zodat we niet alleen een team van 'probleemgevallen" hebben en bedoeld zijn om hiermee de hele groep te  versterken. Er zal wel sprake zijn van niveau's, vanaf assistent instructeur tot volwaardige bikepark instructeurs. Omdat we deze groep vooral voor het begeleiden van kinderen willen gebruiken, zullen ook pedagogische aspecten een rol spelen. Hiervoor maken we gebruik van professionals die als adviseurs ingeschakeld worden. Een VOG verklaring is een must, evenals een mate van EHBO kennis. Alles bij elkaar genomen toch een complexe opleiding, waarvoor we alle hulp en adviezen goed kunnen gebruiken.

 

Deze nieuwe lichting van assistenten en instructeurs kunnen daarna samenwerken om opdrachten binnen te halen voor oa begeleide MTB trips of tochten, gidsenwerk, geven van clinics op scholen, lessen en toezicht in het bikepark pf een andere MTB sportlocatie, organiseren en assisteren op sportdagen voor scholen, cursus Veilig Fietsen voor expats, allochtonen, asielzoekers en teambuilding voor bedrijven. De belangrijkste doelgroep zijn kinderen, maar dat kunnen ook volwassenen zijn. De toekomst zal uitwijzen of hier voor iedereen een verdienmodel in zit, maar er zijn anders ook nog sociaal maatschappelijke subsidies, deeluitkeringen van UWV en sponsoring van bedrijven als cofinanciering mogelijk.       

 

We zullen moeten samenwerken om deze opleiding vorm te geven. De NTFU (Wieleracademie) en Limburg Cycling gaan hierin een belangrijke rol spelen. Als basis kunnen de bestaande MTB instructeursopleidingen van de NTFU gebruikt worden, met een aanvullende opleiding voor instructeurs voor jonge kinderen. Deze wordt vrij specifiek, omdat we met kandidaten werken die problematische achtergronden hebben, zoals ADD, ADHD, autisme, borderline etc. Ook spelen soms traumatische jeugdervaringen nog een rol. Waarlijk geen gemakkelijke taak maar wel de moeite waard om deze jongeren een nieuwe toekomst te bieden.

 

 

Sjef Eijmael

 

Voor meer informatie, stuur een mail met je vragen en gegevens naar info@green043bikepark.nl