Fietslessen AZC - COA

Een samenwerking met COA, Humanitas en Maastricht Sport


Toen we in september 2020 door Maastricht Sport gevraagd werden om 30 fietslessen te geven aan asielzoekers en statushouders in Maastricht, hebben we een programma gemaakt om deze in korte tijd te leren fietsen. 

Na overleg volgde snel een eerste datum voor 15 lessen (2 per week) voor het AZC Noorderbrug en 15 voor AZC Kennedybrug. Aangestuurd en financieel gesteund door Maastricht Sport, COA en Humanitas konden we starten met het verzorgen van de  fietsvaardigheid lessen en verkeerslessen door 2 instructeurs en een 5 tal vrijwilligers van het bikepark.

Veel van de deelnemers hadden nooit eerder op een fiets gezeten en bij de eerste les bleek al snel dat dit vanaf de basisvaardigheden moest worden aangeleerd. De deelnemers bestaan voor 80% uit dames en om zo efficient mogelijk vooruitgang te boeken, maakte Rik (B!k3 M3) een specifiek lesprogramma met volgsysteem, zodat we per individu konden monitoren. Zo kregen we een goed beeld van ieders zwakke en sterke punten en konden we gericht gaan coachen. Het resultaat was dat we met de helft van de deelnemers binnen een vijftal lessen al door de stad konden touren. De rest had meer moeite maar konden vanaf les tien ook aanhaken. Om in voldoende mate veilig en met zelfvertrouwen door het verkeer te kunnen fietsen, bleken de geplande 15 lessen echt noodzakelijk.

 

De Bikepark Instructeurs van Green043 Bikepark zijn de eerste in Nederland die zich op deze manier bezighouden met het geven van fietslessen aan deze doelgroep. Dit initiatief zou overigens niet mogelijk zijn zonder onze fantastische vrijwilligers en de vrijwilligers van het AZC die ons hierbij in de communicatie ondersteunen.

De bevindingen worden gerapporteerd aan het Kenniscentrum Sport en Bewegen zodat dit soort programma's in de toekomst hopelijk door heel Nederland kunnen worden ingezet.

Met vriendelijke groet,

Sjef en Rik