Stichting Outdoor Sport for Youth


Steeds meer kinderen bewegen te weinig. Gamen en social media kan thuis op de bank, maar blijkt

een verslavende manier om vrije tijd mee te besteden. Daarnaast zijn de gevolgen dat de motorische

ontwikkeling achterblijft, er meer kans is op overgewicht, er een achterstand optreed in de sociale

ontwikkeling (eenzaamheid en frustratie) en dat de schoolprestaties achterblijven. Dit terwijl er

tegelijkertijd maatschappelijk gezien steeds meer aandacht is voor gezondheid in brede zin, vanuit

onder andere de stroming positieve gezondheid (mijnpositievegezondheid.nl).

Urban sporten worden steeds populairder door hun ongedwongenheid, de sociale interactie, het

avontuur en het buiten zijn. Nu zijn er in Maastricht maar weinig plekken in de stad waar dit

getolereerd of überhaupt mogelijk is. Speelpleinen zijn er wel maar alleen voor de heel jonge

kinderen. Soccerveldjes zijn te eenzijdig en in de stadsparken worden urban sporten niet getolereerd.

De grote sportparken in Maastricht hebben de focus op veld gebonden teamsporten, bij welke niet

iedereen zich thuis voelt. Daarbij is de de vrijblijvendheid niet groot door trainingen en wedstrijden.

 

 


 

De verantwoordelijkheid voor het aanbod ligt uiteindelijk bij bestuurders van de stad en de ouders. Er

is echter veel vraag naar, maar weinig aanbod van echte urban sporten in de stad, zoals BMX'en,

skaten, skateboarden, mountainbiken en obstacle run. Een urban sportpark in combinatie met een

bikepark biedt uitkomst: hier kunnen kinderen naar hartenlust en spelenderwijs kennis maken met

verschillende urban sporten. Een sportpark waar toezicht is, waar het veilig is en waar de ouders of

andere volwassen begeleiders zich ook op hun gemak voelen en de gelegenheid krijgen om zelf te

sporten of op het terras hun kinderen kunnen volgen.

 

 

In samenwerking met andere organisatie kunnen weegprogrammas worden ingezet om kinderen

meer te laten bewegen, niet allen als evenementen, maar ook met een structureel aanbod op een

 

vaste locatie, waar je altijd terecht kunt.

 

Het voormalige voetbalterrein bij de Heeg kan omgebouwd worden tot een outdoorpark, waar kinderen en volwassenen onder toezicht kunnen sporten en spelen, 6 dagen per week van 10 tot 10 uur.


Dit levert een waardevolle breedtesportlocatie op, die behalve aan bewegen en sporten ook

aandacht besteedt aan individuele groei, zingeving, sociale interactie, gezonde voeding-  en

welbevinden: de pijlers die garant staan voor een gezonde ontwikkeling en lifestyle.
De verhuizing is gepland op 1 juli 2021.

 

Sjef Eijmael

 

initiatiefnemer Green043 Bikepark

voorzitter Outdoor Sport for Youth