Algemene Voorwaarden

Maastricht 1 februari 2017

Algemene voorwaarden Green043 Bikepark

Mountainbiken is een risicosport. Door het lezen of ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaardt u de bij het mountainbiken en BMX’en horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door Green043 Bikepark gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert de organisatie van Green043 Bikepark de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

1. Algemene opzegtermijn is 3 maanden. Er is geen refund.
2. De toegang kan geweigerd worden op basis van onbehoorlijk gedrag, bepaald door het management.
3. Betalingen van de abonnementen worden op voorhand overgemaakt.
4. Het gebruik van het Green043 Bikepark is voor eigen risico en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en bij diefstal.
5. Aan fietsen zijn risico’s verbonden. Zorg zelf voor een dekkende buitensport verzekering.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan een clinic, training of tocht is volledig op eigen risico. De organisatie van Green043 Bikepark (GBP) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de clinics, trainingen, vrij rijden of tocht in of vanaf het bikepark. GBP behoudt zich het recht om programma’s te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuur-invloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. In andere gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de instructeur na overleg met de deelnemers.

Deelname:
De deelnemer verklaart geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang clinic, tocht of training niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaart geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

Veiligheid:
Tijdens de activiteiten op het bikepark is het dragen van een goedgekeurde fietshelm, elleboog- en kniebescherming en handschoenen verplicht. Als er op de locatie waar de activiteit plaatsvindt afwijkende veiligheidsregels gelden, dient iedere deelnemer zich hieraan te houden. Tijdens de activiteiten dient men de instructies en aanwijzingen van de dienstdoende instructeur/begeleider strikt op te volgen. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de mountainbike 100% in orde is. Niet veilig bevonden mountainbikes (bijv. met slecht functionerende remmen of banden zonder profiel) mogen niet worden gebruikt tijdens de clinic, training, vrij rijden of tocht. Klikpedalen zijn toegestaan mits de gebruiker kan aantonen met dit systeem veilig te kunnen fietsen.

Annuleren:
GBP kan een activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren.

Verzekering:
De deelnemer dient voor deelname, zelf een dekkende (buitensport-) verzekering af te sluiten. Voor deelname buiten eigen land is het aan te raden om een reisverzekering af te sluiten.

Leeftijd deelnemer:
Minimumleeftijd voor deelname aan een clinic of training op het bikepark is 6 jaar en voor een tocht 8 jaar. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd, óf onder toezicht van een volwassene aan de activiteiten deelnemen. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd/begeleider. Het kan voorkomen dat de instructeur van GBP deelname aan een activiteit uitsluit voor ieders veiligheid.

Sjef Eijmael ASESE
Green043 Bikepark
Noormannensingel
Maastricht