Stichting Outdoor Sport for Youth doelstelling beleidsplan 

 

De stichting OS4Y heeft ten doel:

 

  • Kinderen, ook al op jonge leeftijd, en jong volwassenen kennis laten maken met outdoor-sport en hen aanleren om buiten te sporten, te spelen en te bewegen, opdat zij dit in hun verdere leven blijven doen.
  • Outdoor-sport en andere buitenactiviteiten inzetten om individuen of groepen met verschillende achtergronden onderling te verbinden, integratie en sociale weebaarheid van die individuen of groepen bevorderen.
  • Middels outdoor-sport en andere buitenactiviteiten verwezenlijken van maatschappelijke doelen, zoals veiligere deelname aan het verkeer, persoonlijke groei en zelfstandigheid, het ontwikkelen van talent motorische- en sociale vaardigheden, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het doorstromen naar sport op hoger niveau.
  • Realiseren van permanente outdoor-sportlocaties.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 

  1. Het samenstellen van programma’s en projecten op te starten of te faciliteren, die kinderen en jong volwassenen in groepen of individueel laten sporten in een buitenomgeving, buitensport-faciliteiten, parken of de vrije natuur.
  2. Het organiseren van buiten-activiteiten, daaronder buiten-activiteiten met een uitdagend en avontuurlijk karakter, waar mogelijk onder leiding van deskundigen en met professionele materialen in een professionele infrastructuur.
  3. Het zoeken van samenwerking met lokale en landelijke organisaties, bedrijven en overheden, ondermeer ter verwerving van ondersteuning waar het betreft deskundigheid, financiële middelen en materialen.
  4. Het bijdragen aan het ontstaan van permanente outdoor sportparken of outdoorsportfaciliteiten, zowel in de stedelijke als in de landelijke buitenruimte, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de ongeorganiseerde sporters en sporters die in clubverband sporten.

De stichting is nauw verbonden met het Green043 Bikepark, maar wil zich ook inzetten voor andere projecten die gerelateerd zijn aan de doelstellingen. OS4Y zet zijn kennis facilitair in en is met name financieel betrokken, maar uitdrukkelijk niet als exploitant werkzaam.

 

20 maart 2020

 

Sjef Eijmael - voorzitter

Marc Drozda - penningmeester

Frans van Kruining - secretaris